Polyfunkčný bytový dom – Údernícka ulica

Polyfunkčný bytový dom – Údernícka ulica

Žiadateľ o územné rozhodnutie Viena Gate 3, a.s.
Sabinovskej 14, BA

zmena stavebníka r. 2009:
FREDRIKSSON, s.r.o.
Údernícka 15, BA

Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 14.3.2006 →

19.12.2006 →

Územné rozhodnutie vydané UKSP 3239-TX1/06,07-Ja-9 zo dňa
23.5.2007 – UR na stavbu „Polyfunkčný bytový dom Údernícka“

UKSP 16303-TX1/06,07-Ja-11 zo dňa 28.5.2007 – UR na stavbu Polyfunkčný bytový dom – Údernícka ulica II“

Žiadosť o stavebné povolenie podaná 19.9.2008

žiadosť o ZSPD na druhú etapu zo dňa 30.6.2015

20.6.2017 žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením na III.etapu

Stavebné povolenie vydané UKSP 13689-TX1/08-Ja-190 zo dňa 24.11.2008

zmena stavby pred jej dokončením:
UKSP 9531-TX1/09-Ja-16 zo dňa 18.6.2008

zmena stavby pred jej dokončením:
UKSP 20033-TX1/10-Ja-40 zo dňa 24.11.2010

zmena stavby pred jej dokončením:
UKSP 6657-TX1/13-Ja-19 zo dňa 4.9.2013

5.12.2017 konanie o zmene stavby pred jej dokončením III.etapy Rozhodnutím zastavené

Kolaudačné rozhodnutie 4158/2015/10-UKSP/Ja 58
21.5.2015- kolaudačné rozhodnutie na prvú etapu

19.10.2017 vydané kolaudačné rozhodnutie na II. etapu
2286/2017/10UKSP/Ja-116

web od 2day