Dni Petržalky 2018 – 2020

Názov Monrning Net, s.r.o.
IČO 50 977 181
Adresa Pod Párovcami 7271/161, 921 01 Piešťany
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 10864/2017/03-KP
Predmet Dni Petržalky 2018 – 2020
Celková suma 174 600,00 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na poskytnutie služby
Predloženia ponuky 13.11.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day