Petržalská knižnica začala spoluprácu s knižnicou pre nevidiacich

Miestna knižnica Petržalka zvyšuje od februára 2018 (pre žiakov a študentov tiež od 2. polroka školského roka 2017/2018) vďaka uzatvoreniu spolupráce so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči kvalitu svojich služieb určenej čitateľom a používateľom, ktorí nie sú schopní čítať štandardné tlačené materiály z dôvodu zrakového postihnutia, telesných obmedzení, organických disfunkcií alebo iných obmedzení (napríklad obmedzení potvrdených všeobecným lekárom, detským alebo klinickým psychológom, ako sú porucha pozornosti, Aspergerov syndróm, autizmus a pod.).

Služba je určená jednotlivcom, individuálnym čitateľom bez rozdielu veku, právnickým osobám – knižniciam a kolektívom špeciálnych škôl a škôlok, stacionárom, domovom sociálnych služieb po splnení zákonných podmienok na daný druh výpožičky audio kníh (potvrdenia, konzultácie, poplatok) čo sa dozvedia priamo v knižnici (metodika@kniznicapetrzalka.sk).

Služba ponúkne predovšetkým špeciálnym školám a škôlkam pôsobiacim v Petržalke možnosť registrácie právnickej osoby (musí mať vo svojom zameraní prácu so znevýhodnenými, handicapovanými osobami). V takomto prípade nám dotyčné zariadenie v osobe štatutára podpíše čestné vyhlásenie, na ktorom sa zaviaže využívať audio fond Knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči výhradne a len pri práci s handicapovanými osobami a nebude ho rozširovať a zneužívať na privátne účely.

Verím, že táto špeciálna služba prinesie nový kvalitatívny rozmer práce knihovníkov, rozšíri počet uspokojených používateľov a začlení do našich aktivít nové skupiny spoluobčanov, ktorí sa stanú našimi priateľmi a vernými čitateľmi.

Registráciu, skenovanie potvrdení, informovaný súhlas a konzultáciu pri registrácii a ďalšom využívaní fondu budú poskytovať pobočky Prokofievova 5 (prokofievova@kniznicapetrzalka.sk) a po dohode knihovníčka- špecialistka na automatizáciu a elektronizáciu na pobočke Vavilovova 24 (Ivana Varhaníková) vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk).

 

Základné informácie pre záujemcov o novú službu:

 
1. Nový čitateľ.

– S potvrdením od lekára príde čitateľ alebo používateľ do pobočky ( Prokofievova 5, Vavilovova 24 ), potvrdí svojím podpisom informovaný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov (potvrdenia od lekára).

– Pracovník pobočky naskenuje potvrdenie od lekára a prepošle ho na mail levočskej knižnice, ak potrebuje čitateľ pomoc, pracovník knižnice mu poradí. Po slnení týchto dvoch podmienok je nutné počkať na akceptáciu a schválenie registrácie žiadateľa o využívanie audio fondu, ktorá mu príde na jeho osobný mail, ktorý čitateľ poskytol a vyplnil pri registrácii.

– Ak bude čitateľ pri sťahovaní súborov potrebovať konzultáciu, bude mu k dispozícii vyššie spomínaná knihovníčka – špecialistka na automatizáciu a elektronizáciu.

– Dospelý čitateľ, ak spĺňa podmienku registrácie a využívania služby dvoch partnerských knižníc (Petržalka a Levoča), platí celkový poplatok 5 € na celý rok.

– Dieťa do 15 rokov pri splnení podmienky registrácie uhradí poplatok 2 € na celý rok.

 

2. Registrovaný čitateľ:

– Ak už registrovaný čitateľ prejaví záujem o novú službu, vytlačí mu knižnica formulár Potvrdenie vydané na žiadosť pacienta, o tom, že čitateľ nie je schopný čítať štandardné tlačené materiály z dôvody postihnutia, obmedzení, alebo iných disfunkcií, ktorý si dá potvrdiť súvisiacemu odborníkovi.

– S potvrdením od lekára (odborníka) sa čitateľ vráti do pobočky (Prokofievova 5, Vavilovova 24 ). Čitateľ v pobočke potvrdí svojím podpisom informovaný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov.

– Pracovník pobočky naskenuje potvrdenie od lekára a prepošle ho na mail levočskej knižnice, ak potrebuje čitateľ pomoc, pracovník knižnice zaregistruje čitateľa do digitálnej knižnice levočskej knižnice. Po slnení týchto dvoch podmienok je nutné počkať na akceptáciu a schválenie registrácie žiadateľa o využívanie audiofondu, ktorá mu príde na jeho osobný mail, ktorý čitateľ poskytol a vyplnil pri registrácii.

– Ak bude čitateľ pri sťahovaní súborov potrebovať konzultáciu, bude mu k dispozícii knihovníčka – špecialistka na automatizáciu a elektronizáciu.

– Dospelý čitateľ, ak spĺňa podmienku registrácie a využívania služby dvoch partnerských knižníc (Petržalka a Levoča), platí celkový poplatok 5 € na celý rok.

– Dieťa do 15 rokov pri splnení podmienky registrácie uhradí poplatok 2 € na celý rok.

web od 2day