Petržalská super škola: Malé víťazstvá nad rakovinou

Rakovina je druhou najčastejšou príčinou úmrtí na svete. „Je chorobou buniek, preto tu bude stále. Dôležité pre lekárov a vedcov je – zistiť, ako sa dá liečiť,“ aj takto zdôvodnila tému ďalšej prednášky v rámci Petržalskej super školy jedna z prednášajúcich Mgr. Erika Ďuriníková, PhD. z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV. Spolu s kolegyňou Mgr. Svetlanou Miklíkovou, PhD. petržalským siedmakom v utorok 16. januára v bratislavskom Zrkadlovom háji hovorili o ľudskom tele a malých víťazstvách nad rakovinou.

Vysvetľovať príčiny vzniku rakoviny sa môže zdať deprimujúce, no zohraná dvojka prednášajúcich zaujala natoľko, že otázky na záver nemali konca-kraja. „Telo človeka sa skladá z asi z 30 biliónov buniek, pričom v každej bunke môžu vzniknúť poškodenia, ktoré môžu dať vznik nádoru,“ uviedla zákernosť rakoviny hneď na úvod S. Miklíková a dodala, že kým zdravá bunka potrebuje signál, aby sa rozmnožovala, nádorová ho nepotrebuje, delí sa do nekonečna, vie sa stať invazívnou a vytvoriť nádorovú masu. „Inak povedané – je sebecká, hľadí iba na seba,“ odľahčila vedkyňa.

Príčin vzniku rakoviny je niekoľko. „Môže byť aj dedičným ochorením, no stáva sa to iba pri piatich až desiatich percentách prípadov. Oveľa dôležitejšie je prostredie, životný štýl a spôsob života,“ hovorí E. Ďuriníková a ako príklad uviedla obezitu, alkohol, tabak, infekcie a na Slovensku najvýraznejší faktor – stravu.

Žiaci sa dozvedeli aj o jednom z projektov Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV, t. j. o využití kmeňových buniek v liečbe nádorov – tzv. Trójsky kôň v onkológii. Do „Trójskeho koňa“ sa vloží gén produkujúci proteín, ktorý premieňa netoxické predliečivo na cytotoxickú látkus ničivým účinkom na nádorové bunky. Pri liečbe rakoviny je v porovnaní s chemoterapiou veľká výhoda v tom, že sa obchádzajú jej vedľajšie účinky.

Žiakov však fascinovali aj iné poznatky. Napríklad zistenie, že tabak je jedným z najvýznamnejších chemických faktorov vzniku rakoviny. Jedna cigareta podľa odborníčok obsahuje až 4800 chemikálií, z nich je až 69 karcinogénnych.
Slovo rakovina pochádza z gréckeho slova karcinos pomenúvajúce kraba, s ktorým ho prvýkrát asocioval grécky lekár Hippokrates. Pokročilé prejavy rakoviny mu pripomínali výzor kraba. Jej zhubnosť poznali aj v starovekom Egypte, poznatky o jej výskyte našli vedci na papyrusoch.

„Rakovina nikdy nezmizne. Vzniká v bunkách, z ktorých sa skladá ľudské telo. Bunka je podstatou tela a teda aj ochorenia. Lekárska veda už dokáže mnohé typy rakoviny liečiť a potlačiť,“ dodala na záver Svetlana Miklíková, ale stále ešte zostáva mnoho mechanizmov nádorového bujnenia neobjasnených. Vo vede každý poznatok prináša mnoho ďalších otázok, čím sa potvrdzuje Sokratovo: „Viem, že nič neviem.“

 

web od 2day