Zariadenia súvisiace s počítačmi

Názov Gratex International, a.s.
IČO 3574 3468
Adresa Galvaniho ul. 17/C , 82104 Bratislava, Slovenská republika
Druh zákazky Zariadenia súvisiace s počítačmi
Číslo obstarávania
Predmet Zariadenia súvisiace s počítačmi
Celková suma 55 964,- €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Elektronický Kontraktačný Systém
Predloženia ponuky 05.12.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day