Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov do tlačiarní a kopírok pre Mestskú časť Bratislava – Petržalka

Názov CLEAN TONERY, s.r.o.
IČO 35891866
Adresa Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
Druh zákazky Elektronický kontraktačný systém
Číslo obstarávania 2747/2018/RVO
Predmet Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov do tlačiarní a kopírok pre Mestskú časť Bratislava – Petržalka
Celková suma 81300 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Elektronický kontraktačný systém
Predloženia ponuky 17.01.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day