Petržalčania už tiež majú polopodzemné kontajnery

Petržalka sa zapojila do pilotného projektu o polopodzemné kontajnery, ktoré pripravila bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpoadu OLO. Záujem o tento projekt prejavilo 23 správcovských spoločností. K podmienkam, aby mohli projekt realizovať bolo napríklad vysporiadané majetkovo – právne vzťahy, dostupnosť pre zvozovú techniku, dispozičné riešenie miesta a hustota inžinierských sietí. Mestská časť Bratislava – Petržalka podmienky splnila, a tak sa po Starom meste a Vrakuni stala tretím stanovišťom pre zabudovanie polopodzemných kontajnerov. Kontajnery sa nachádzajú na Budatínskej ulici 17 a od 6. februára sú obyvateľom k dispozícii.

Na novom stanovišti sa nachádza 6 polopodzemných kontajnerov. Tri sú určené na zmesový komunálny odpad, zvyšné nádoby na triedený odpad- papier, plasty a sklo. Polopodzemný kontajner tvorí zberné vrece umiestnené v hĺbke 1,5 metra, telo šachty, opláštenie, oceľová konštrukcia s okom na vývoz, hlavné veko a veko plniaceho otvoru. Každý kontajner obsahuje monitorovacie zariadenie na kontrolu stavu naplnenosti. Výhodami polopodzemných kontajnerov, oproti bežne používaným nádobám, je najmä jednoduchá a čistá manipulácia, nemožnosť opätovne vyberať obsah, čím sa zamedzí znečisťovaniu okolia, ako aj ochrana pred prístupom zvierat a hmyzu. Kontajnery dostali nové nálepky, ktoré obsahujú nielen to, aký odpad patrí resp. nepatrí do konkrétnej zbernej nádoby, ale i informácie o tom, ako je ďalej nakladané s jednotlivými druhmi odpadu. Petržalka sa bude snažiť, aby takýchto kontajnerov bolo viac.

web od 2day