Potravinová pomoc

Slovenský Červený kríž bude v mesiaci február 2018 opäť distribuovať balíky potravinovej pomoci v rámci Operačného programu EÚ FEAD rodinám v hmotnej núdzi. Občania, ktorí spĺňajú nárok na balíky potravinovej pomoci budú vyzvaní listom k vyzdvihnutiu týchto balíkov.

Pondelok 19.02. 2018, 14.00 – 15.30
Sociálna výdajňa, Rovniankova 12

Streda 21.02. 2018, 14.00 – 15.30
Sociálna výdajňa, Rovniankova 12
 

K prevzatiu balíka je potrebné preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom.

web od 2day