„Výrobno-prevádzkový areál fy M. Profex“ Panónska cesta, Bratislava

„Výrobno-prevádzkový areál fy M. Profex“ Panónska cesta, Bratislava

Popis stavby: Predmetom návrhu je novostavba výrobno-administratívneho areálu na výrobu svetelných a nesvetelných raklamných pútačov ainformačných systémov. Jedná sa o nepodpivničenú budovu, členenú na dve časti – dvojpodlažná administratívna časť vráítane prechodného ubytovania pre zamestnancov a jednopodlažná výrobná časť. V areáli je navrhnutých 31 parkovacích miest.

Žiadateľ o územné rozhodnutie M-Profex spol. s r.o.
Donnerova 17, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 5.5.2016
Územné rozhodnutie vydané 6597/2016/10UKSP/Fy-10
27.6.2016
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 30.8.2016
žiadosť o SP

13.11.2017
žiaodsť o ZSPD

Stavebné povolenie vydané 31.10.2016 vydané stavebné povolenie
10034/2016/10-UKSP/Fy-121
Kolaudačné rozhodnutie 1806/2018/10-UKSP/Fy-6
22.1.2018

1805/2018/10-UKSP/Fy-7
8.2.2018

web od 2day