Rozlúčka s fašiangami

Petržalka si vždy ctila tradície, preto v podujatiach, ktoré organizuje, nemôže chýbať rozlúčka s fašiangami a pochovávanie basy spojené s fašiangovou zábavou.

web od 2day