Lokálne opravy mimoúrovňových schodísk, oporných múrov a zábradlí

Názov FOLE s.r.o.
IČO 50 173 839
Adresa Ondrejovova 17, 821 03 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 3171/2018/RVO
Predmet Lokálne opravy mimoúrovňových schodísk, oporných múrov a zábradlí
Celková suma 179 634,60 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 30.1. 2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day