Pochovali sme basu

Fašiangy každoročne trvajú od Troch kráľov do Popolcovej stredy, ktorá v tomto roku pripadá na sviatok Sv. Valentína. So zábavou sa pred 40-dňovým pôstom treba patrične rozlúčiť a nebolo to inak ani v Petržalke, kde dnes MČ zorganizovala fašiangový sprievod masiek spojený s bohatým programom pre obyvateľov Petržalky. Na cestu spred Technopolu do DK Zrkadlový háj ho vyprevadil petržalský starosta Vladimír Bajan, ktorý im na posilnenie do koča pribalil klobásy, slaninu aj domácu pálenku. Fašiangovníci z denných centier pre seniorov v Petržalke, ale aj deti z MŠ Bradáčova a ZŠ Dudova sa v sprievode hudby a spevu pobrali do DK Zrkadlový háj. Program v DK otvorili petržalské spevácke súbory Petržalčanka a Melódia spolu so seniormi, čím sa začal „obrad“ pochovávania basy sprevádzaný nárekom a modlitbami. Po tom, čo trúchliaci povedali base posledné zbohom, pokračovala Fašiangová zábava. Do tanca hrala seniorom skupina Diadém a nechýbalo ani chutné občerstvenie v podobe tradičných šišiek. Petržalka si tak už po druhýkrát uctila jednu z obľúbených slovenských tradícií.

 

web od 2day