Verejnosť sa môže zapojiť do rozvoja územia okolo Chorvátskeho ramena

V rámci procesu spracovania urbanistickej štúdie na riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky hlavné mesto pristúpilo k zapojeniu verejnosti do plánovacieho procesu formou participácie. Od pondelka 12.2. bol spustený informatívny web o stave spracovania štúdie a výzva občanom vyplniť dotazník a participovať na možnom využití územia, ktoré bude súčasťou druhej etapy predĺženia električkovej trate až po Janíkov dvor. Dotazník nájdete na www.participacia-petrzalka.bratislava.sk.

web od 2day