Aký meteorit zabil dinosaurov?

Čo sa mi môže stať, keď ma zasiahne meteorit? Za aký dlhý čas sa meteorit rozpadne, kým dopadne na Zem? Takéto a mnohé iné otázky o vesmíre zaujímali žiakov petržalských škôl. Dozvedieť sa niečo o meteoritoch, kométach či o tom, ako sa menšie alebo väčšie úlomky z vesmíru dostanú až k nám, na Zem, prišli do DK Zrkadlový háj žiaci zo 6. ročníkov 11 petržalských základných škôl vďaka projektu Petržalská super škola, ktorá sa deťom v rámci svojich vedeckých prednášok pokúša sprostredkovať zaujímavé informácie z rôznych oblastí života.

Prednášky sa zhostil významný astronóm prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc., pracovník Astronomického ústavu SAV. Pútavou formou informoval žiakov o rozdieloch medzi meteoritom, asteroidom, kométou, ako aj o tom, z akého materiálu sú zložené. Vysvetlil, aké meteority z hľadiska zloženia aj veľkosti sa našli na rôznych častiach Zeme, vrátane územia Slovenska. Okrem toho doniesol názorné ukážky úlomkov niektorých meteoritov, porozprával, kde vznikajú a ako rýchlo sa dostanú k nám, na Zem. Žiakov téma veľmi zaujala, o čom svedčí nespočetné množstvo ich zvedavých otázok na pána prof. Porubčana v závere prednášky. Jednou z nich bola aj tá, či už meteorit alebo asteroid dopadom ublížil človeku. Podľa profesora Porubčana sa zatiaľ neeviduje žiadne ublíženie na zdraví človeka, iba jeden zasiahol psa. V tomto školskom roku nás čaká ešte jedna prednáška, ktorej témou bude ekonomika a gramotnosť obyvateľstva.

web od 2day