Vyhlasujeme nový ročník literárnej súťaže

Ste tvoriví, kreatívni a radi píšete? Prihláste sa do súťaže!

Miestna knižnica Petržalka vyhlasuje 29. ročník súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka.
Doteraz nepublikované práce v žánri poézia a próza môžu autori posielať na adresu knižnice do 8. júna 2018. Vyhodnotenie víťazov bude v októbri 2018
Viac informácií nájdete na http://www.kniznicapetrzalka.sk/2018/02/vyhlasujeme-novy-rocnik-literarnej-sutaze/

web od 2day