Bytový dom, Čapajevova ul. Bratislava

Bytový dom, Čapajevova ul. Bratislava

Popis stavby: Na záujmovom území existuje objekt zvaný „Modrý dom“, ktorý je v havarijnom stave a nie je reálna šanca jeho rekonštrukcie.
Navrhovaný objekt bude pozostávať z 13 nadzemných podlaží, bez suterénu. Celková kapacita bytových jednotiek je 75. Na 1.np sú navrhnuté nebytové (skladové, technické) a komunikačné priestory.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Develop BS, s.r.o.
Radvanská 29, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 22.12.2014
Územné rozhodnutie vydané 27.3.2015 územné rozhodnutie
1604/2015/10-UKSP/Vč-6
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 5.5.2015
požiadali o stavebné povolenie
Stavebné povolenie vydané 6335/2015/10-UKSP/Vč-94 zo dňa 21.9.2015 vydané stavebné povolenie
Kolaudačné rozhodnutie 1625/2018/10 UKSP/Vč 22
27.2.2018

web od 2day