Kam pochovávame zvieratká?

Kto má doma psíka, mačku či iné zvieratko, dobre pozná ten pocit, keď nás náš štvornohý miláčik opustí. Svojmu majiteľovi robil spoločnosť zväčšia aj niekoľko rokov a predstava, že ho odovzdajú veterinárovi, odkiaľ putuje do kafilérie, je pre mnohých neprijateľná.

A keďže nie každý má vlastný pozemok, kde by ho mohol pochovať, tak sa nemálo z nich rozhodne svojho „člena rodiny“ pochovať voľne do krajiny a často priamo do chráneného územia.
Aj v Petržalke je možné na viacerých, predovšetkým zalesnených, miestach naraziť na rôzne zoskupenia menších hrobových miest. Na navŕšenej hline sa dajú často nájsť hračky, sošky, dokonca náhrobky a čo je horšie, bežne aj horiace sviečky.
Manipuláciou so sviečkami a otvoreným ohňom a ponechaním horiacich sviečok na hroboch bez dozoru tiež dochádza k ohrozeniu verejnej zelene požiarmi. Sú to miesta posledného odpočinku spoločenských zvierat, prevažne psov.

„Petržalka určite potrebuje cintorín pre zvieratká. Ako ich pochovávanie vyriešiť je jednou z mojich priorít a tejto téme sa venujem už niekoľko mesiacov. V spolupráci s odborníkmi hľadám priestor, kde by cintorín mohol vzniknúť a neohrozoval by životné prostredie. Samozrejme, do úvahy prichádza aj krematórium. Bol som sa pozrieť v Jabloňovom, kde funguje už niekoľko rokov. Vybudovala ho a aj ho prevádzkuje súkromná spoločnosť. Viem, že v okolí Trnavy funguje mobilné krematórium. Zvažujem, ktorá z možností by bola pre Petržalku najvhodnejšia. Napokon, prvý zvierací cintorín vznikol už v roku 1896 v Amerike a dnes už ani vo vyspelých štátoch Európy nie sú žiadnou raritou. U nás áno. Verím, že sa mi to podarí zmeniť a dôstojné miesto na pochovávanie domácich zvieratiek budeme mať aj v Petržalke,“ povedal starosta Vladimír Bajan.

Prečo sú hroby nelegálne?
Pochovávať zvieratá hocikde je porušením §3 a 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 9. mája 2012 č. 148, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov, ale rovnako dochádza aj k porušeniu iných platných predpisov, napr.: zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov; zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

web od 2day