Študentky z Prešova na Pifflovej

Do materskej školy na Pifflovej ulici zavítali študentky z prešovskej Pedagogickej fakulty, aby si obohatili teoretické poznatky z predškolskej a elementárnej pedagogiky. Exkurziu absolvovali v rámci mesačnej súvislej pedagogickej praxe, ktorá je povinnou súčasťou posledného ročníka magisterského štúdia. Predtým, ako prišli do Petržalky, stihli vidieť aj iné materské školy v Banskej Štiavnici a Trnave a chystajú sa ešte do dvoch v Bratislave, dokonca ich čaká návšteva Ministerstva školstva a jednej rakúskej škôlky.
Vďaka možnosti nahliadnuť za brány jednotlivých materských škôl budú môcť porovnať ich podmienky, či už vybavenosť priestorov, učebné osnovy alebo vzdelávacie aktivity a zároveň sa oboznámia so systémom výučby.
Nápad vznikol z iniciatívy metodičky praxe z Pedagogickej fakulty Moniky Miňovej, ktorá prostredníctvom exkurzií chcela dosiahnuť, aby išli študentky za rámec svojich možností a načerpali inšpiráciu priamo z „dejiska“. „Veľmi si vážime ochotu riaditeliek materských škôl nahliadnuť do priestorov, kde by sme sa inak nedostali,“ povedala Miňová. „Snažili sme sa vybrať také škôlky, ktoré sú istým spôsobom zaujímavé a jedinečné. Preto sme oslovili aj MŠ Pifflova, ktorá je jediná svojho druhu v Bratislave,“ dodala. Ide totiž o jedinú materskú školu v hlavnom meste, ktorá disponuje triedou pre deti s poruchami výživy. Trieda funguje už 12 rokov a navštevujú ju deti aj s ťažkými formami diabetes, celiakie či rôznych potravinových alergií. Odbornú starostlivosť deťom s poruchami výživy zabezpečuje zdravotná sestra, dôležitá je aj konzultácia s lekármi. Tieto deti majú aj vlastnú jedáleň so zasadacím poriadkom a kuchárku, ktorá musí denne pripravovať niekoľko druhov jedál. „Myslím, že je dôležité, aby sme deti s poruchami výživy brali za rovnocenné. Záleží nám na tom, aby boli deti spokojné a šťastné, lebo od toho sa potom odvíja aj spokojnosť rodičov,“ vyjadrila sa Emília Šimková, riaditeľka materskej školy, kde je poslaním zdravý životný štýl.
Na dojmy z exkurzie sme sa opýtali priamo študentiek denného aj externého štúdia. Pre Nikolu z Košíc je takáto forma získavania praktických skúsenosti veľmi inšpirujúca. Ako sama povedala, po ukončení štúdia by sa rada špecializovala na jednu oblasť, konkrétne ju zaujali lesné škôlky. Už pracujúca študentka Andrea sa k povolaniu učiteľky dostala popri výchove svojich troch ratolestí. „Exkurzie hodnotím na výbornú. Sama som učiteľkou v materskej škole a určite sa budem inšpirovať,“ povedala. Hoci je povolanie učiteľa psychicky náročné a často nedocenené, pre obe študentky má učiteľstvo veľký význam a vidia v ňom budúcnosť. Ako potvrdila aj Monika Miňová, počet záujemcov o štúdium predškolskej pedagogiky každým rokom narastá.

web od 2day