Pomohli sme ľuďom bez domova

Zima je vždy náročným obdobím pre ľudí, ktorí z rôznych príčin prišli o svoj domov. Je už pravidlom, že pracovníci sociálneho oddelenia petržalského miestneho úradu v zimných mesiacoch vyhlasujú verejnú zbierku šatstva a prikrývok, ktoré potom rozdávajú ľuďom bez domova. Za 3 týždne, čo bola zbierka vyhlásená, Petržalčania do Denného centra na Vyšehradskej ulici priniesli 20 pánskych a dámskych vetroviek, 50 pulóvrov, teplú spodnú bielizeň, plné vrece šálov, čiapok, rukavíc, čižiem, 15 hrubých diek, spacie vaky, nohavice, 4 futrované kabáty.
Pracovníci sociálneho oddelenia tieto veci priebežne rozvážali bezdomovcom na miesta, kde sa zdržiavajú. Všetkým, ktorí tieto veci priniesli a pomohli tak zmierniť následky tuhých mrazov týmto ľuďom, patrí veľká vďaka.

Petržalský miestny úrad dobre vie, kde sa ľudia bez domova zdržiavajú, lebo niekoľkokrát ročne robí ich monitoring, v zimnom období, v prípade vysokých mrazov aj denne. Podľa ich zistení sa vonku nenachádzajú žiadne maloleté deti, nezaznamenali ani žiadne vážne prípady, ktoré by si vyžadovali prípadnú zdravotnú pomoc.

V nasledujúcich dňoch, aj vzhľadom na predpoveď počasia, budú pracovníci sociálneho oddelenia opätovne monitorovať ľudí bez domova každý deň a budú ich informovať o možnostiach prespať v nocľahárni, ako aj o výdaji čaju na určených miestach. Keďže Petržalčania priniesli teplé veci do denného centra na Vyšehradskej aj po oficiálnom termíne, pracovníci sociálneho oddelenia ho, samozrejme, ľuďom bez domova rozvezú.

Pracovníci sociálneho oddelenia bezdomovcom pravidelne poskytujú sociálne poradenstvo alebo výpomoc, pomáhajú im pri vybavovaní osobných dokladov. Prax je však taká, že väčšina ľudí bez domova odbornú pomoc stále odmieta. Dokonca aj v krutých mrazoch uprednostňujú pobyt vonku pred možnosťou ísť do nejakého zariadenia alebo ubytovne.

web od 2day