TERMÍNY ZASADNUTÍ V ROKU 2018

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka bude v roku 2018 zasadať v nasledovných termínoch:

20.2.
20.3.
17.4.
22.5.
19.6.
18.9.
23.10.

web od 2day