TERMÍNY ZASADNUTÍ V ROKU 2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka bude v roku 2018 zasadať v nasledovných termínoch:

27.2.
27.3.
24.4.
29.5.
26.6.
25.9.
30.10.

web od 2day