Department store – obchodný dom Einsteinova 18, Bratislava

Department store – obchodný dom Einsteinova 18, Bratislava

Popis stavby: Navrhovaný obchodný dom je ako samostatne stojaci objekt, ktorý obsahuje 85 parkovacích miest na úrovni -1.pp a na 1.np až 3.np bude slúžiť pre obchodné účely. Dopravne bude napojený na nadradený komunikačný systém cez vnútorný komunikačný systém končiaci okružnou križovatkou na Einsteinovej ul.

Žiadateľ o územné rozhodnutie UR P6, s.r.o.
Einsteinova 18, BA
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 16.12.2016
Územné rozhodnutie vydané 25.4.2017 vydané UR
2741/2017/10-UKSP/Br-11
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 13.12.2017
žiadosť o SP
Stavebné povolenie vydané 8.3.2018 vydané satvebné povolenie
1638/2018/10 UKSP/Br 15

web od 2day