Areál voľného času a denné centrum so športovým zameraním – Bratislava-Petržalka

Areál voľného času a denné centrum so športovým zameraním – Bratislava-Petržalka

Popis stavby: Denné centrum so športovým zameraním je navrhnuté v juhozápadnej časti mesta, v blízkosti Dolnozemskej cesty – Betliarskej ulice a autobusového depa. Hlavný objekt denného centra je navrhnutý dvojpodlažný, čiastočne podpivničený, max. pôdorysné rozmery 10x20m, s plochou strechou. Objekt SO 08A Ihrisko je určený pre detské ihrisko rozmerov 94,48m2 s povrchom z profilovanej gumovej dlažby hr. 50mm. Objekt SO 08B Ihrisko – viacúčelové športy je určený pre viacúčelové loptové športy rozmery 335,80m2 s povrchom porplastic EP. Objekt SO 08C Ihrisko detské určené pre deti s preliezacími prvkami rozmeru 31,66m2 s povrchom profilovanej gumovej dlažby.

Žiadateľ o územné rozhodnutie JUDr. Ing. Jozef Raž
Medená 5
811 02 Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 21.9.2016
Územné rozhodnutie vydané 22.11.2016 vydané územné rozhodnutie
10206/2016/10-UKSP/Fy-24
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 2.11.2017
žiadosť o SP
Stavebné povolenie vydané 13.3.2018 vydané satvebné povolenie
1679/2018/10UKSP/Fy-17

web od 2day