Návrh VZN zo dňa 27. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení neskorších predpisov – NÁVRH NA PRIPOMIENKOVANIE

web od 2day