Deň otvorených dverí v petržalských základných školách je už v plnom prúde

Rodičia budúcich prváčikov určite zvažujú, do ktorej základnej školy svoje dieťa zapíšu. Rozhodovanie veľakrát nie je jednoduché – každý má vlastné preferencie ovplyvňujúce výber školy. Ich dilemu sa im snažíme pomôcť vyriešiť napríklad aj možnosťou navštíviť vybranú školu/školy a vidieť na vlastné oči nielen priestory, ale aj vyučujúcich a dozvedieť sa, čo všetko daná inštitúcia ponúka. Jednou z prvých škôl, ktoré otvorili svoje brány počas dňa otvorených dverí, je aj Základná škola na Černyševského ulici. Boli sme sa tam pozrieť.
Škola pripravila pre rodičov nielen ukážku priestorov školy a možnosť stretnúť sa s učiteľmi, ale rodičia sa mohli zúčastniť aj priamo na hodinách slovenského a anglického jazyka a na hodine „multimediálnej čítanky“. Práve posledný spomenutý predmet je jedinečným a môžu sa ním pochváliť ako jediní na Slovensku. Využívajú ho najmä žiaci prvého stupňa, pričom prváci začínajú jednoduchými textami a náročnosť sa každým rokom stupňuje. Cieľom je podporiť záujem dieťaťa o čítanie, ako aj to, aby sa u školákov rozvíjalo čítanie s porozumením, ktoré je dôležité ovládať pri všetkých predmetoch, vrátane matematiky, fyziky a chémie. U detí je multimediálna čítanka veľmi obľúbená, keďže majú možnosť vďaka nej pracovať s počítačom. Iniciátorom myšlienky bol Dr. Marek Nagy z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorého projekt bol zároveň jeho doktorandskou prácou.
Od roku 1997 sa táto základná škola zameriava aj na deti, ktoré sú zdravotne oslabené, najmä také, ktoré trpeli rôznymi alergiami alebo problémami s dýchacími cestami. Preto škola ponúka pre takýchto žiakov aj rôzne druhy stravy vzhľadom na ich diagnózu (diabetická, bezlepková, šetriaca a iné).
Podľa riaditeľky školy Magdalény Benkovej, dni otvorených dverí organizujú už viac rokov a účasť medzi rodičmi je vždy vysoká, čomu sa, samozrejme, tešia. Rodičov často zaujíma aj to, aké cudzie jazyky škola ponúka a od ktorého ročníka sa vyučujú. „Naša škola ponúka výučbu anglického jazyka od 1. ročníka a od 6. ročníka sa pridáva aj nemecký jazyk,“ uviedla riaditeľka. V škole je okrem iného aj množstvo záujmových krúžkov. Jedným z nich je florbalový, v ktorom žiaci získali už veľa úspechov.
Viac informácií o Dňoch otvorených dverí na iných základných školách v Petržalke nájdete na stránke www.petrzalka.sk/2018-03-06-dni-otvorenych-dveri-v-zakladnych-skolach-v-zriadovatelskej-posobnosti-mestskej-casti-bratislava-petrzalka


web od 2day