Parkovací dom DPE III Einsteinova, Bratislava

Parkovací dom DPE III Einsteinova, Bratislava

Popis stavby: Parkovací dom je navrhnutý v tesnej blízkosti východnej strany administratívneho komplexu Dogital Park. Parkovací dom bude slúžiť pre parkovanie osobných automobilov precovníkov a návštevníkov komplexu Digital Park. Celkovo je navrhnutých 253 stojísk v parkovacom dome a 8 stojísk na povrchu.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Digital park Einsteiniva, a.s.
Einsteinova 25, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 1.4.2016
Územné rozhodnutie vydané 6861/2016/10UKSP/La-11
7.7.2016
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané
Kolaudačné rozhodnutie 19.3.2018 kolaudačné rozhodnutie
3095/2018/10 UKSP/La36

web od 2day