Rekonštrukcia šatní a umývarok pri TV v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava

Názov L&E s.r.o.
IČO 48101320
Adresa Dolný Lopašov 282, 922 04, Dolný Lopašov
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania
Predmet Rekonštrukcia šatní a umývarok pri TV v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava
Celková suma 46 656 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 16.03.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day