Vodná záchranná služba na jazere Veľký Draždiak

Názov Spolok ochrancov vody Octopus
IČO 31749933
Adresa Veternicova 1, 841 05 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 4608/2018/RVO
Predmet Vodná záchranná služba na jazere Veľký Draždiak
Celková suma 19 980 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na poskytnutie služby
Predloženia ponuky 22.03. 2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day