Pomáhame zvyšovať bezpečnosť na hrádzi

Riaditeľ OZ Bratislava zo Slovenského vodohospodárskeho podniku Jozef Dúcz spolu so starostom Petržalky Vladimírom Bajanom sa prednedávnom stretli, aby riešili situáciu s nezákonným pohybom motorových vozidiel na petržalskej hrádzi. Dôsledkom ich stretnutia bol kontrolný deň, kde hliadky vodnej stráže a mestskej polície monitorovali pohyb vozidiel. „Oceňujem, že sa prvý kontrolný deň uskutočnil tak rýchlo po našom stretnutí. Výsledky kontrol potom spoločne zanalyzujeme a pripravíme ďalšie opatrenia, ktoré by bezpečnosť na hrádzi zvýšili. Naša spolupráca bude rozhodne aj naďalej pokračovať, “ povedal Vladimír Bajan.
Aj napriek tomu, že mnohí vodiči nemajú žiadne povolenie, hrádzu využívajú ako jednu z prístupových ciest, čo sa nám potvrdilo na kontrolnom dni. Vodiči nie len že nemali žiadne povolenie, okrem toho jazdili neprimerane rýchlo, čím vážne ohrozovali iných účastníkov premávky. Len za minulý rok vyzbierala mestská polícia v našej mestskej časti celkovo 19 790 eur za dopravné priestupky, medzi nimi sú zahrnutí aj vodiči, ktorí jazdia po hrádzi. Neodrádzajú ich ani dopravné značenia či zásady dodržiavania podmienok na vodohospodárskych objektoch. „Hoci máme nasadené hliadky vodnej stráže aj mestskej polície, nemôžeme mať situáciu pod kontrolou 24 hodín denne. Preto chceme v najbližšom čase nainštalovať štyri kamery, ktoré nám pomôžu monitorovať stav na hrádzi, najmä teraz, keď v niektorých úsekoch cyklotrás prebieha čulý stavebný ruch,“ povedal k téme riaditeľ OZ Bratislava Jozef Dúcz.
Mestská časť by aj z tohto dôvodu chcela upozorniť najmä cyklistov, aby na hrádzi dbali na zvýšenú bezpečnosť vzhľadom k prebiehajúcim stavebným prácam pri výstavbe mosta diaľnice D4. „V súvislosti so zvýšeným počtom nákladných vozidiel prechádzajúcich cez hrádzu zintenzívnime informovanosť verejnosti prostredníctvom našej webovej a facebookovej stránky aj v Petržalských novinách,“ povedal starosta Bajan.

web od 2day