Rekonštrukcia vonkajšej terasy vstupov na 2 NP objektu Jankolova 8 Bratislava

Názov SORAZ, s.r.o.
IČO 47178230
Adresa Šrobárova 6, 917 01 Trnava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania
Predmet Rekonštrukcia vonkajšej terasy vstupov na 2 NP objektu Jankolova 8 Bratislava
Celková suma 32 555,86
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 16.04.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day