Rekonštrukcia vzduchotechniky v ŠJ ZŠ Lachova 1, Bratislava

Názov VZDUCH-TECH-KLIMA s.r.o.
IČO 44 222 581
Adresa Západ 1056/12, 028 01 Trstená
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 4836/2018/RVO
Predmet Rekonštrukcia vzduchotechniky v ŠJ ZŠ Lachova 1, Bratislava
Celková suma 68 993,76 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 20.04.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day