Polyfunkčné centrum Einsteinova ulica, Objekt Polyfunkčný dom a hotel – nebytová budova

Polyfunkčné centrum Einsteinova ulica, Objekt Polyfunkčný dom a hotel – nebytová budova

Žiadateľ o územné rozhodnutie IPD-International Property Development, s.r.o., Tomášikova 48, 832 52 Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané UKSP 1765-TX1/2008-Kb-56 zo dňa 7. 3. 2008
UKSP 1764-TX1/2008-Pr-57 zo dňa 11. 3. 2008
Neoddeliteľnou súčasťou je rozhodnutie o zmene stavby zo dňa 24. 2. 2010 pod č. UKSP 1609-TX1/2010-Kb-7

4.11.2013 zmena stavby pred jej dokončením UKSP 3891-TX/2013 Vč 23

29.3.2017 rozhodnutie o dodatočnom povolení
2439/2017/10-UKSP/Vč-5

Kolaudačné rozhodnutie 1964/2018/10-UKSP/Vč-17
8.2.2018

1965/2018/10-UKSP/Vč-20
23.2.2018

3496/2018/10-UKSP/Vč-41
28.3.2018

4735/2018/10-UKSP/Vč-64
7.5.2018

web od 2day