MAK FOOTBALL ARENA Betliarska

MAK FOOTBALL ARENA Betliarska

Popis stavby: Tréningová hala pre futbal s doplnkovými funkciami – posilovňa, wellnes, reštaurácia, príslušná administratíva. Navrhovaný objekt bude mať 88 parkovacích miest na vlastnom pozemku prístupnom z novobudovanej komunikácie z ulice Sitnianska.

Žiadateľ o územné rozhodnutie MakFootballArena, s.r.o.
Žltá 2/A, BA
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 9.5.2018
Územné rozhodnutie vydané
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day