Areál ČSMP Dolnozemská

Areál ČSMP Dolnozemská

Popis stavby: Odstránenie pôvodnej čerpacej stanice pohonných hmôt povolenej r. 1987. V súčasnej dobe je nefunkčná.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Porsche Immobilien Slovakia
spol s.r.o.
Vajnorská 160,BA
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 21.11.2016
žiadosť o povolenie odstránenia stavby
Územné rozhodnutie vydané 5.1.2017 rozhodnutie o povolení odstránenia stavby
2283/2017/10 UKSP/2Chb 1
Žiadosť o stavebné povolenie podaná žiadosť o SP 5.6.2017
Stavebné povolenie vydané
Kolaudačné rozhodnutie 25.5.2018 vydané kolaudačné rozhodnutie
5078/2018/10-UKSP/3 ChB 71

web od 2day