Revitalizácia areálu a vybudovanie závlahového systému v areáli MŠ Vyšehradská

Názov JOBOSTAV s.r.o.
IČO 36243698
Adresa Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 6085/2018/RVO
Predmet Revitalizácia areálu a vybudovanie závlahového systému v areáli MŠ Vyšehradská
Celková suma 52 932,11 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 17.05.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day