Stretnutie za Dunajom

Seniori z Petržalky a Rusoviec sa už po siedmy raz stretli v Rusovciach, aby sa porozprávali o tom, ako sa im v ich mestských častiach žije, ale najmä, aby sa zabavili pri dobrých koláčoch a guláši, ktoré si vlastnoručne pripravili. Toto stretnutie organizujú oba miestne úrady – rusovský aj petržalský.

Už tradične je súčasťou tohto stretnutia súťaž o najchutnejší koláč. Porota v zložení starostovia – Dušan Antoš a Vladimír Bajan a viceprimátorka Ľudmila Farkašovská mali naozaj ťažkú úlohu. Chutili im, podľa ich slov, úplne všetky, ale jeden bol predsa len naj. Napiekla ho pani Kovačiková z Rusoviec. Hneď za ňou skončila Petržalčanka pani Chlebovcová a na treťom mieste pani Lošonská z Rusoviec.

Seniorov prišli zabaviť aj mladí členovia folklórneho súboru Gerulata a hrali im aj Rýchle šípy a Eva Band. Všetci si toto stretnutie tradične užili.

web od 2day