Stredajšie stretnutia v knižnici

Už pol roka sa v knižnici na Haanovej 37 stretávajú seniori z Denného centra Haanova 8 v rámci dobrovoľníckeho projektu pod heslom „ Vieme čo je život, múdrosť, dôvera“. Projekt v sebe spája príjemné posedenie v knižnici a užitočné činnosti, kedy sa panie z denného centra aktívne zapájajú do práce v knižnici. Spoločne s vedúcou knihovníčkou pani Máriou Sabovou vyberajú knihy a knižné tipy na čítanie pre seniorov. Pani Eva Hubíková s pani Annou Fleischerovou tiež pomáhali pri pečiatkovaní nových kníh a spoločne s knihovníčkou nainštalovali v priestore knižnice výstavku ručných prác klientov denného centra.

Podľa riaditeľky knižnice Kataríny Bergerovej sú prostredníctvom vybraných aktivít a činností seniorky angažované do knižničnej činnosti. „Touto cestou môžu aktívne využiť svoj voľný čas, nabrať energiu, získať nové vedomosti a skúsenosti. Projekt súčasne posilňuje medziľudské i medzigeneračné vzťahy a priateľstvá.“

Knižné tipy sa odvíjajú podľa aktuálnosti. Na jar to boli knihy na tému Jar v prírode, záhrade a na balkóne, v apríli počas Dňa zeme pripravili seniorky literatúru s environmentálnou tematikou a knihy zobrali so sebou do denného centra. Najnovšie sa zamerali na turistických sprievodcov v rámci témy Na dovolenku s knihou z knižnice.

V mene denného centra a knižnice pozývame ďalších seniorov na návštevu knižnice. Príďte a uvidíte, že knižnica je miesto, kde si môžete nielen požičať knihy z nášho bohatého fondu, ale aj prečítať časopis, vylúštiť krížovku a každú stredu od 17.00 hod. do 19.00 hod. sa môžete stretnúť a podebatovať so seniorkami, ktoré vám tiež ochotne poradia pri výbere kníh.

web od 2day