Opäť sme odťahovali vraky áut

Mestská časť Bratislava – Petržalka sa svojimi aktivitami snaží, aby životné prostredie v našej mestskej časti bolo čo najlepšie. K životnému prostrediu patria aj vraky áut, ktoré naše prostredie nezlepšujú.

Preto, sa snažíme, aby ich v Petržalke bolo čo najmenej. Napriek tomu, že zákon posunul termín výzvy na odstránenie nepojazdného vozidla z 30 na 60 dní, mestská časť Petržalka od januára 2018 až do konca mája odstránila 29 vrakov ohrozujúcich životné prostredie a poškodzujúcich vzhľad mestskej časti. Na výzvu mestskej časti k odstráneniu vozidla z verejného priestranstva reagovalo 27 majiteľov vozidiel , ktorí svoje vozidlá odstránili v uloženej 60 dňovej lehote.

Čo môže spraviť občan?
Obyvatelia mestskej časti Bratislava – Petržalka v prípade, že registrujú vo svojom okolí dlhodobo odstavené vozidlá, môžu sa obrátiť na MÚ Bratislava – Petržalka https://www.petrzalka.sk/nahlasit-problem/ . Ak vozidlo nemá tabuľky s evidenčným číslom a ani viditeľné VIN číslo mestská časť priamo na vozidlo umiestni výzvu na odstránenie vozidla so 60 – dňovou lehotou. V prípade, že v tejto lehote nedôjde k náprave stavu vozidla alebo jeho odstráneniu, mestská časť zabezpečí jeho odstránenie.
Často sa ale na parkoviskách stretávame s prípadmi, keď vozidlo tabuľku s evidenčným číslom má, ale je viditeľne spustnuté, má neplatnú nálepku o vykonaní technickej a emisnej kontroly a je zjavné, že vozidlo je dlhodobo nepoužívané. V tomto prípade je proces odstraňovania zdĺhavejší, nakoľko často ide o prípady, kedy sa vlastníkovi nedá doručiť poštová zásielka s výzvou na odstránenie, prípadne vozidlo je predmetom dedičského konania, či je zaťažené exekúciou, čo celý proces značne komplikuje, predlžuje a v krajnom prípade celkom znemožňuje.

web od 2day