Prevádzkové objekty A+B Panónska cesta – Panónska cesta, Bratislava

Prevádzkové objekty A+B Panónska cesta – Panónska cesta, Bratislava

Žiadateľ o územné rozhodnutie Pôvodný stavebník :
ALK VARIANT Shop, s.r.o.
Haanova 10, BA

07/2016 stavebnému úradu oznamený nový stavebník:
Lotus design s.r.o.
Schengenská 46/B, BA

Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané UKSP 8976-FV1/04,05-Kb-6
dňa 4.3.2005
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 2.6.2006

žiadosť o zmenu satvby pred jej dokončením 19.9.2016

žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením 12.6.2018

Stavebné povolenie vydané UKSP 7227-TX1/05,06-Kb-87
dňa 28.7.2006

Zmena stavby pred dokončením – konanie je zastavené rozhodnutím 6.2.2017

web od 2day