Zalistujte si v školskom časopise

Každý je úplne iný – obsahom, rozmerom, úpravou textu a fotografií. To, čo ich spája je, že zachytávajú a prinášajú pohľad do života školy očami žiakov, ktorí ich tvoria.
Redakčné tímy neustále vymýšľajú a snažia sa svojim čitateľom prinášať nové a zaujímavé informácie. Na stránkach ich časopisoch si prečítate o školských výletoch, o inšpiratívnych ľuďoch, nájdete v nich cudzojazyčné texty, ankety a rozhovory, úspechy školy i rozmanité aktivity na pôde školy alebo mimo nej.

Neľahkú úlohu mladých novinárov pravidelne odmeňuje Miestna knižnica Petržalka. Pre bratislavské školské časopisy pripravila tento rok už 22. ročník súťaže pod názvom Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia. Trojčlenná porota v zložení Silvia Vnenková (vedúca oddelenia komunikácie MČ Bratislava-Petržalka), Silvia Tannhauserová (redaktorka SITA) a Jakub Lysý (grafik, dizajnér) po náročnom rozhodovaní vybrala víťazov. Vyhodnotenie sa uskutočnilo v stredu, 13. júna.
V pobočke knižnice Prokofievova 5 sa v tento deň stretli žiaci i študenti spolu s pedagógmi. Spoločne čelili názoru poroty, ktorá zhodnotila pozitíva i negatíva a vyjadrili svoje odporúčania a návrhy. Slová pochvaly smerovali k výberu zaujímavých tém, k pútavým titulkom článkov, ku vhodnej dĺžke textov či správnemu obsahu a pútavej titulnej stránke. Po grafickej stránke ocenil grafik vhodné kombinovanie textov a obrázkov, vhodný výber písma, kvalitné fotografie, deľbu textu a pekný štýl. Členky poroty zároveň ocenili, že časopisy, ktoré sa zapojili do súťaže už v predchádzajúcich rokoch, sa po vizuálnej i obsahovej stránke výrazne zlepšili. Porota zároveň poukázala aj na nedostatky, či už to boli príliš dlhé články, nesprávny začiatok textu, chýbajúci popis k fotkám alebo chýbajúce meno autora pri článku.
To, že porota mala ťažký výber, nasvedčuje udelenie dvoch cien Skokan roka, samostatne pre základné školy a pre stredné školy, a tiež špeciálna cena za grafickú úpravu. Víťazom v kategórií základné školy sa nakoniec stal časopis Stopa zo Základnej školy Nobelovo námestie, ktorý prináša čitateľom správy zo života školy, rozhovory i zábavu. Porota vysoko ocenila vyznania žiakov ku svojim učiteľom. Víťazom v kategórií stredné školy sa stal internátny časopis Reflekt,

ktorý vytvárajú študenti pri SOŠ technická na ulici Vranovská 4. Časopis, ktorý je v súťaži nováčikom, porota ocenila za výborné články, zaujímavú rubriku Obuj si vybramy a poď …, i peknú grafickú úpravu.
Na záver prajeme všetkým mladým novinárom tvorivosť a nadšenie do ďalšej práce a dobrých čitateľov, ktorí strávia pri listovaní časopisov príjemný čas.

Umiestnenie

Základné školy

1. miesto ZŠ Nobelovo námestie 6 Stopa
2. miesto ZŠ Černyševského 8 Iris
3. miesto ZŠ Tilgnerova 14 Tilgneráčik

Stredné školy

1. miesto SOŠ technická, Vranovská 4 Reflekt
2. miesto SPŠ strojnícka Fajnorovo nábrežie 5 Číslo päť
3. miesto Spojená škola Mokrohájska 3 Moky 3

Skokani roka

ZŠ Tilgnerova 14 Tilgneráčik
Spojená škola Mokrohájska 3 Moky 3

Čestné uznanie za grafiku

SSUŠAT Vlastenencké námestie Create

Čestné uznania

ZŠ Dudova Dudoviny
ZŠ Dudova Dudováčik
ZŠ Pankúchová Listuška a Listuško
SOŠ gastronómie Farského Raut

web od 2day