Aj tento rok dostanú rodičia príspevok na súkromné materské školy

Už štvrtý rok Petržalka prispieva rodičom detí, ktoré neboli prijaté do „petržalskej“ materskej školy, na súkromné materské školy.
Oproti minulému školskému roku síce bolo do materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť, prijatých 972 detí, čo je takmer o 200 viac ako vlani, no zároveň oproti minulému roku pribudol aj počet žiadostí o prijatie, počet reálne podaných žiadostí bol takmer 1 600. Navyše v materských školách zostalo 160 detí, ktorých rodičia z rôznych dôvodov požiadali o odklad školskej dochádzky, takže na ich miesta nemohli nastúpiť „noví“ škôlkari. Takže, žiaľ, ani tento rok Petržalka nemohla uspokojiť všetkých záujemcov.

Keďže nie je možné prijať do škôlok všetkých záujemcov, mestská časť v snahe pomôcť rodičom s umiestnením ich dieťaťa do predškolského zariadenia už pred štyrmi rokmi vyčlenila vo svojom rozpočte financie na nenávratný príspevok rodičom, ktorí sa rozhodli dať svoje dieťa do súkromnej materskej školy. Výška príspevku je 60 eur na dieťa na mesiac a poskytuje sa počas celého školského roka. Budúci školský rok bude môcť príspevok dostať 40 žiadateľov vrátane tých, ktorí príspevok dostávali už v minulých rokoch a ich dieťa ešte nedosiahlo školský vek. Skúsenosti z minulých rokov ukázali, že tento počet je dostatočný a pokrýva všetky žiadosti. Ak by sa ale počet žiadateľov zvýšil, tak je mestská časť pripravená situáciu riešiť.

Žiadosti treba podávať najneskôr do 15. augusta 2018. Podmienkou poskytnutia nenávratného finančného príspevku je, aby mali rodičia trvalé bydlisko v Petržalke, aby dieťa malo viac ako tri roky a aby čistý mesačný príjem na jednu osobu v domácnosti nepresiahol 500 eur (napr. čistý príjem trojčlennej rodiny by nemal presiahnuť 1 500 eur). Potrebné tlačivo je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu alebo TU

web od 2day