Petržalskí poslanci začali pripravovať parkovaciu politiku

Na dnešnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva poslanci odsúhlasili prípravu zavedenia rezidenčného parkovacieho systému v Petržalke.

Schválili spracovanie projektovej dokumentácie organizácie statickej dopravy na komunikáciách 1., 2., 3. a 4. triedy, súhlasili s lokalitami pre záchytné parkoviská, ktoré obsahuje štúdia hlavného mesta (dve parkoviská v Janíkovom dvore, pod Prístavným mostom a na Kapitulských poliach), rozšírili ich ešte o parkovisko pri Divadle Aréna a pri Starom moste. Zároveň žiadajú mestské zastupiteľstvo a primátora, aby rokovali so ŽSR o podmienkach sprístupnenia parkoviska pod Železničnou stanicou Petržalka.

Zároveň žiadajú mestské zastupiteľstvo a primátora, aby tieto pozemky neprenajali, nezaťažili ani nepreviedli tretím osobám, vysporiadali k nim majetkové alebo užívacie vzťahy v prípade, ak nie sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.
Mestská časť by mala vypracovať aj analýzu minimálnych nákladov na spustenie parkovacej politiky.

web od 2day