Podporili sme 19. ročník projektu „Deň rozhodnutia“

„Rozhodujeme sa v živote veľakrát. Niekedy sú naše rozhodnutia jednoduché, inokedy zložitejšie,“ povedala na úvod riaditeľka Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici v Bratislave Katarína Biela. Školy, ktorá sa ako jedna z troch súťažných zapojila už do 19. ročníka podujatia Deň rozhodnutia, ktoré organizovalo petržalské Sanatórium AT Mudr. Ivana Novotného v areáli TK Slávia Agrofert pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.

Medzi ďalšie školy, ktoré sa zapojili do tohoto (nielen) športového dňa patrili aj Gymnázium Alberta Einsteina a Stredná zdravotnícka škola. Nesúťažne sa do disciplín zapojilo aj samotné Sanatórium AT. A v čom si vlastne študenti zmerali svoje sily? K športovým disciplínam patrili napríklad minifutbal, plážový volejbal, tenis, stolný tenis, bedminton, inline korčule a cyklistika. Okrem športovania si študenti pripravili aj kultúrny program a predstavili ním svoju školu. Zároveň dostali priestor vyjadriť svoje myšlienky a názory alebo povedať, aké najdôležitejšie rozhodnutie vo svojom živote urobili. Samozrejme, neskôr prišli na rad i otázky ohľadom drog, alkoholu či iných závislostí, keďže Sanatórium AT sa venuje primárne ich liečbe a so správnym rozhodnutím úzko súvisia. Prečo sa niekto rozhodne vziať drogu? Ako pomôcť takémuto človeku? Prečo niekto „do toho“ dokáže spadnúť veľmi rýchlo, kým iný odolá? Takéto a mnohé iné otázky zaujímali nielen študentov, ale aj ich učiteľov.

„Dôležité je správne sa v životných situáciách rozhodnúť, niektorí však pri rozhodovaní odmietajú radu, pomoc…Ja by som si veľmi prial, aby každý človek prežil život v šťastí, v pokore a dostal aj sociálne uznanie,“ povedal Mudr. Novotný, ktorý sa tejto problematike venuje už veľa rokov.
A aké najdôležitejšie rozhodnutie ste vo svojom živote spravili vy?

web od 2day