Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru v objekte Beňadickej ul. č. 15 v Bratislave

web od 2day