Rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3, ZŠ Pankúchova 4 Bratislava

Názov BERTMAN s.r.o.
IČO 46255371
Adresa Južná 1633/36, 949 01 Nitra
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 5925/2018/RVO
Predmet Rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3, ZŠ Pankúchova 4 Bratislava
Celková suma 65 410,20 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25.06.2018
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 22.06.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day