Petržalka opäť pomáhala sociálne odkázaným obyvateľom

Deň 3. júl 2018 sa pre mnohých obyvateľov súkromného zariadenia opatrovateľskej služby IRIS v Bratislave (a aj ich rodín) stal jedným z najhorších v živote. Klienti uvedeného zariadenia zostali takmer „na ulici“. A to nielen preto, že zariadenie skončilo svoju činnosť zo dňa na deň, ale najmä preto, že v ňom dochádzalo k nezákonnému podávaniu liekov a liečiv. Nakoľko mohlo byť ohrozené zdravie či život klientov, bolo dôležité konať rýchlo a zabezpečiť nielen ubytovanie a stravu, ale aj ošetrovateľskú starostlivosť. Situácia bola kritická a vyžadovala si krízovú intervenciu.

Oddelenie sociálnych vecí petržalského miestneho úradu intenzívne komunikovalo s Bratislavským samosprávnym krajom, keďže piati obyvatelia uvedeného zariadenia majú trvalý pobyt v Petržalke. Preto sme urýchlene kontaktovali príbuzných a začali situáciu okamžite riešiť. Dve rodiny sa rozhodli o príbuzných postarať sami, resp. vo vlastnej réžii nájsť opatrovateľskú službu. Ostávali traja klienti, ktorí by bez pomoci petržalského miestneho úradu nemali kam ísť. Vďaka ústretovosti riaditeľky Strediska sociálnych služieb Petržalka sa podarilo jedného klienta ubytovať u nich. Do zariadenia sme ho prepravili našou vlastnou prepravnou službou za asistencie pracovníčky Strediska sociálnych služieb Petržalka. Ostávalo zabezpečiť opatrovateľskú starostlivosť ešte pre dvoch klientov (jedna žena a jeden muž), ktorých sa nám nakoniec pošťastilo umiestniť v zariadení pre seniorov Sunrise v Petržalke a tak žiadny z Petržalčanov nezostal bez strechy nad hlavou. Sme radi, že napriek časovej aj technickej náročnosti sa nám podarilo nečakanú a komplikovanú situáciu vyriešiť k spokojnosti tých najbezbrannejších – klientov sociálnych služieb, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

web od 2day