Dodávka originálnych tonerov

Názov CLEAN TONERY, s.r.o.
IČO 3589 1866
Adresa Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
Druh zákazky Zákazka podľa § 110
Číslo obstarávania 7182/2018/RVO
Predmet Dodávka originálnych tonerov
Celková suma 10 600 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Elektronický Kontraktačný Systém
Predloženia ponuky 28.06.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day