Opakovaná verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov v objekte Dom kultúry Lúky na Vígľašskej ul. č. 1 v Bratislave za účelom prenájmu kaviarne a detského kútika

web od 2day