Petržalka bude mať lepšie cesty

Podľa informácií hlavného mesta SR Bratislavy sa budú v Petržalke opäť opravovať cesty a chodníky. V 32. týždni (6.8. – 12.8.2018) je naplánovaná oprava ulice Lietavská. Naopak, v 33. týždni (13.8. – 19.8.2018) sa bude oprava týkať chodníka. Tentoraz na Vyšehradskej ulici, v úseku zastávka Vyšehradská + nástupište a priechod.

Zdroj foto: Wizzard – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49124122

web od 2day