Rekonštrukcia strechy pavilónu A2 na ZŠ Turnianska

Názov Techkon s.r.o.
IČO 36245267
Adresa Seredská 255A/9173, 917 05 Trnava – Modranka
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 7659/2018/RVO
Predmet Rekonštrukcia strechy pavilónu A2 na ZŠ Turnianska
Celková suma 23 662,43 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 11.07.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day